ประวัติผู้แต่ง

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว) จบปริญญาเอกจาก จากมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University Of Tokyo) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในหน้าที่การงานในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อย ได้รับผิดชอบงานที่ สำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แต่เขา ก็ไม่เคยหยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่เป้าหมายความสำเร็จ ที่สูงขึ้นอยู่เสมอ

โค้ชเพียวได้มีโอกาสเรียนรู้ศาสตร์การโค้ชโดยใช้กระบวนการทำงานของสมองและ จิตใต้สำนึกร่วมกัน หรือที่เรียกว่าศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP: Neuro Linguistic Programming) เพื่อปลดล๊อคและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เพื่อไปสู่ ความสุขและความสำเร็จยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมกับโค้ชชั้นนำแนวหน้าของ ประเทศไทย และเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการถ่ายทอดสูตรลับการใช้สมอง เพื่อสร้างความสำเร็จระดับโลกโดยตรงกับ Michael Bolduc โค้ชมือหนึ่งของโลก ในด้านการตั้งและบรรลุเป้าหมาย

นอกจากนี้โค้ชเพียวยังผ่านหลักสูตรการโค้ช (Coaching) ที่เน้นสร้างการเปลี่ยน แปลงจากการตระหนักรู้เชิงบวก (Transformative coaching) จากสถาบันโค้ช อันดับหนึ่งของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองจาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) และยังเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” ที่มาเปิดเผยกระบวนการใช้สมองเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ง่ายและ เร็วกว่าเดิมอีกด้วย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร บริษัท Code of Success จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยใช้ศาสตร์หลากหลายที่ผสมผสาน กันเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือลูกค้าราย บุคคล ผ่านคอร์สอบรมที่มีลักษณะเฉพาะผสมผสานการโค้ชชิ่ง (Coaching) เข้ากับศาสตร์ โปรแกรมภาษาสมอง (NLP)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติอาจารย์พิเศษ

 • มหาวิทยาลัย ABAC: Micro/Macro Economics, Managerial Economics
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง: Agro-industry and Thailand Economy
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น: Econobusiness and Science of Achievement และถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว: Science of Achievement
 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี: เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ (Effective Communication with NLP) และ ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ: คิดเป็นเห็นทางรวย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ: ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการเป็นเทรนเนอร์และโค้ช

 • เก่งสื่อสารเพื่องานสำเร็จ (Effective Communication with NLP)
 • ถอดรหัสลับสู่ความสำเร็จ (Code of Success)
 • รวยแบบงงงงฉบับมนุษย์เงินเดือน (Millionaire Brain)
 • ถอดรหัสจิตใต้สำนึก กับมิติทางการเงิน (The Magic Money Skill)
 • สำเร็จไวถ้าใช้สมองเป็น (Coaching for Faster Success)
 • Science of Achievement by Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals) (Assist. Coach)

TRAINING

 • Neuro Linguistic Programming (NLP) Practitioner: NLP Top Coach
 • NLP Coach Certification: Powerful Life Academy
 • Result Coaching Certification: Michael Bolduc (World’s #1 Coach to Set & Achieve Goals)
 • NLP & the Law of Attraction: Powerful Life Academy
 • Transformative Coaching: ICF Training (Master Coach Academy)
 • Leadership and Communication Skill with NLP and Brain Base Coaching
 • Basic-Advance Magic Money: (Dr. Kwannapa Chusaeng)
 • Train the Trainer: M2M Academy
 • Leadership Architect 101: Korn/Ferry International
 • Talent Management: Korn/Ferry International